Programuojam procesoriukus 

Niekaip nesugebėdavau suprasti užrašų tokių kaip "DDRC |=(1<<1)" arba "DDRC &=~(1<<2)" O vikas čia paprasta. Užrašas 1<<1 1 paslenka i kairę per vieną bitą arba 1<<2 į kairę per du bitus. Toks užrašymas naudojamastam jog nereikėtų rašyt daug nulių arba galvoti kaip tai užrašyti kita kokia skaičiavimo sitema. Paprašciausiai nurodom kad tai bus 1 kuris turi stovėti (būti paslinktas) per kiek tai pozicijų į kairę. Rezultate, pasislinkę per vieną poziciją, gauname 0000 0010 o per du 0000 0100 nes pradžioje turėjome 0000 0001.
Toliau jei reikia nustatyti ta konkretų bituką į 1 tuomet paimama jau esanti porto reikšmė (tiesiog prieš simbolį "|" praleidžiama DDRC) ir su ARBA "|" pagalba gauname tik to konkretaus bituko nustatymą į 1 Sakykim mes nežinom kokia buvo porto reiksmė, tad ja pažymėsim xxxx xxxx. Musu turima reišmė po paslinkimo yra 0000 0010. Atliekant ARBA gausime xxxx xx1x nes:

x ARBA "|" 1 = 1 prie betkokiu x reikšmių (x gali būti tik 0 arba 1)

O jei reikia nustatyti į 0 tuomet paslinkta reikšmė invertuojama su "~" ir naudojamas IR "&" loginis sulyginimas. Sakykim mes nežinom kokia buvo porto reiksmė, tad ja pažymėsim xxxx xxxx. Musu turima reišmė po paslinkimo ir invertavimo yra 1111 1011. Atliekant ARBA gausime xxxx x0xx nes:

x IR "&" 0 reikšmė keičiasi 1 tik jei abudu yra 1. O mes lyginam su 0 tad mums reikalingas bitas visuomet įgaus 0 reikšmę ir rezultate gausime xxxx x0xx.

[ add comment ] ( 732 views ) $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 861 )
RTL SDR į Ubuntu 14.04 serverį 

Sugalvojau savo DX Patrol iškraustyti ant aukšto ir suorganizuoti jam TCP prisijungimą. Tad kišam į gyvenantį Ubuntu 14.04 serverį RTL SDR softą. Jungiamės standartiškai su Putty pagalba per SSH ir dirbam.
Kazkodėl po Ubuntu instaliacijos neveikia neiviena tinklo korta. Tad pradžiai susitvarkom su tuo

sudo nano /etc/network/interfaces

ir gale failo įrašom

auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1 8.8.8.8

wpa-ssid R10
wpa-psk 67455665

(Toks wlan įjungimas tinka mano turimam Dell laptopui tad nesu tikras dėl kitų. Wi-Fi korta Intel 5100)

Vuolia turim tinklą.

Toliau instaliuojam visus RTL-SDR reikalus.

sudo apt-get install git
sudo apt-get install cmake
sudo apt-get install libusb-1.0-0.dev
sudo apt-get install build-essential

git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/

pakonfigūruojam blacklist-rtl.conf failą arba sukuriam jei tokio nėra.

sudo nano /etc/modprobe.d/Blacklist-rtl.conf

Faile turi būti :

blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2832
blacklist rtl2830
blasklist rtl2838


Kaip ir viskas baigta. Pajungiam DX Patrol ir pekraunam sistemą.

Patikrinam su

rtl_test -t

ar randa įrengini. Jei taip tai paleidziam su komanda

rtl_tcp -a 192.168.1.10 (IP musu Ubuntu serverio. Gale galim nurodyti porta su -p)
Perkrovę patikrinam ar servisas pasileido

sudo ps -e

ieškom rtl_tcp serviso

Jei pasileido vadinasi viskas gerai.
[ add comment ] ( 686 views ) $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 893 )

<<First <Back | 1 | 2 |